Haags centrum voor literatuur | science | debat
NL | EN Menu

Terugblik - 19 september 2018

Morality, Truth and Fiction in America - Bas Heijne, Brad Watson and Markha Valenta

Waar staat Amerika voor op dit moment? Voor welke waarden staat een land waar waarheid en fictie steeds meer door elkaar lopen en morele grenzen verlegd worden? 'Morality, Truth and Fiction in America' was de rode draad in een gesprek van Bas Heijne met Amerika-deskundige Markha Valenta en de Amerikaanse schrijver Brad Watson.

Miss Jane
van Brad Watson, recent als Juffrouw Jane in Nederlandse vertaling verschenen, speelt zich af in Mississippi. De roman beslaat het leven van 'juffrouw' Jane, die een afwijking heeft die maakt dat een 'gewoon' leven niet zomaar tot de mogelijkheden behoort. Toch wil ze doen wat iedereen doet, en op die manier wordt dat wat een 'gewoon leven' is, door Watson uitvergroot. Het is een manier om in de werkelijkheid te staan en het verhaal geeft een handvat om na te denken over hoe het is om in deze tijd Amerikaan te zijn.
Markha Valenta is universitair docent Amerikanistiek aan de Radboud Universiteit van Nijmegen. Ze schrijft essays over de wisselwerking tussen globale politiek en het onderdeel uitmaken van een gemeenschap.

N.B. Oorspronkelijk zou Ottessa Moshfegh aan dit programma deelnemen. Zij was helaas wegens ziekte verhinderd.

B-Unlimited met Markha Valenta, Brad Watson & Bas Heijne
Morality, Truth and Fiction in America | Writers Unlimited
Engelstalig programma

Woensdag 19 september 2018 van 20.30 -22.00 uur
Zaal open 20.00 uur
Programma samengesteld door Toef Jaeger (Writers Unlimited)
Boekverkoop in de zaal door Van Stockum Boekverkopers
Centrale Bibliotheek, Studio B, Spui 68 Den Haag

Writers Unlimited Gemeente Den Haag Fonds 1818 Bibliotheek Den Haag