Haags centrum voor literatuur | science | debat
NL | EN Menu

Saskia Stolz

is oprichter van Power of Art House, een creatief collectief dat artistieke interventies pleegt om verloren politieke en sociaal-maatschappelijke thema's onder de aandacht te brengen met als doel maatschappelijke betrokkenheid en solidariteit in de samenleving te vergroten. Ze is ook eigenaar van Sazza, een creatief propagandabureau voor maatschappelijke organisaties.

(2016)

Eerdere programma's met Saskia Stolz

Writers Unlimited Gemeente Den Haag Fonds 1818 Bibliotheek Den Haag